23Th11/23

Thực đơn tháng 11/2023

                                                            THỰC ĐƠN                                     TỪ NGÀY 06/11/2023 – 10/11/2023   NGÀY SÁNG TRƯA XẾ   Thứ hai 06/11 – Uống