Giáo viên, nhân viên trường Mầm non Sen Hồng hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2021

Thực hiện Thông báo số 267/TB-BCĐ ngày 16/3/2021 của ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện đợt 1/2021. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Sen Hồng đã theo tinh thần thông báo tình nguyện hiến máu tại Trung tâm Y tế xã An Long kết quả 3 người cho được máu nhằm đáp ứng nhu cầu về máu để cứu người bệnh, tạo được nét đẹp văn hóa của người Việt Nam.

Nhà Trường cũng đã biểu dương tinh thần tự nguyện cao cả của 3 đồng chí

1. Đinh Thị Thiên Kiều – Giáo viên lớp Chồi 2

2. Lê Thị Ánh Huệ – Giáo viên lớp Lá 1

3. Cao Thị Thuận – Nhân viên nấu ăn

5D403D42-BE27-4F42-9D11-0358514D017D2400297E-BE4B-48A2-AE1D-3059F2B0D78D02B12E42-C6CE-411F-AC3C-21EAA57936FC