Phòng giáo dục huyện Tam Nông tập huấn và sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học năm học 2020-2021

Thực hiện theo công văng số 275/PGDĐT của Phòng giáo dục huyện Tam Nông, ngày 12 tháng 4 năm 2021 về việc tập huấn và sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học cho các trường trong cụm 1. Ngày 17/ 4/2021 tại Trường Mầm non Phú Thành A Phòng giáo dục đã tiến hành tổ chức tập huấn và sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học cho các trường trong cụm 1 thuộc xã An Hòa, An Long, Phú Thành A và giáo viên các nhóm trẻ độc lập.

BFA400E1-BFC8-4230-918E-52DDE70DBF91 79967B0F-2912-44DD-8F04-6BEFBC7DEF55 DADDA688-608D-4ED0-8209-6C33622445ED

   Tại buổi tập huấn và sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học bà Lê Thị Mộng Tuyền – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo nội dung tập huấn sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học, dự  giờ quan sát trên trẻ xem trẻ tham gia hoạt động như thế nào nguyên nhân tại sao trẻ không hiểu vấn đề đó đặc biệt trẻ khó khăn, trẻ thiệt thòi; Dự sinh hoạt tổ chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học.

Qua buổi tập huấn CBQL, Giáo viên các trường trong cụm nắm lại được trình tự các bước tổ chứcsinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học người chủ trì buổi sinh hoạt định hướng trao đổi ý định của giáo viên dạy minh họa trong bài dạy, ngăn chặn tránh chở về sinh hoạt chuyên môn truyền thống…và từ đó áp dụng tại đơn vị.