Tam Nông tập huấn vì tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới năm 2022

Căn cứ  Kế hoạch số 15/KH-PGDĐT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện các hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông năm 2022.

z3601115955745_2303d84e7c3adaee76ba9dc7e3fb1810

Chiều ngày 28/7/2022 Phòng Giáo dục tổ chức tập huấn bình đẳng giới cho cán bộ của các trường trực thuộc huyện Tam Nông. Nhằm giúp cán bộ, giáo viên nắm được kiến thức và kỹ năng trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ của đơn vị nhằm từng bước đưa công tác VSTBPN tại các đơn vị ngày một thực chất, bổ ích và hiệu quả. Nâng cao nhận thức và có thêm kiến thức về chăm sóc sức khoẻ cho bản thân và gia đình.