Trường Mẫu giáo An Long tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi GDMN cấp cơ sở năm học 2020-2021.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 Trường Mẫu giáo An Long đã xây dựng Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi GDMN cấp cơ sở nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học và sáng tạo; khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong hoạt động dạy học, hội thi được tổ chức 2 phần:
* Phần 1: Tổ chức hoạt động (15 đến 17/12/2020).
Picture6Picture2 - Copy Picture3Picture4
Hình ảnh giáo viên tổ chức các hoạt động
* phần 2: Tổ chức báo cáo biện pháp đã thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em (22/12/2020).
Picture7Picture8 Picture9
Hình ảnh giáo viên trình bày báo cáo
Cô Nguyễn Thị Thu Hà – Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá năng lực của giáo viên dự thi khi tổ chức một hoạt động học có sự chuẩn bị chu đáo, biết tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Có đầu tư cho bài soạn, đồ dùng dạy học và có sự đầu tư lớn về chuyên môn. Có một số giờ dạy đã ứng dụng CNTT vào giờ học có hiệu quả đã gây được sự hứng thú ở trẻ, trẻ tích cực tham gia vào hoạt động, đạt yêu cầu về kĩ năng và kiến thức, giáo viên dự thi nắm vững nội dung chương trình và thực hiện đúng phương pháp, biết sử dụng linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học, tạo các tình huống phù hợp hấp dẫn trẻ tuy nhiên còn 1 vài hoạt động chưa phân bố thời gian hợp lý, chưa mạnh dạn thay đổi hình thức lấy trẻ làm trung tâm vẫn còn nói nhiều và làm thay trẻ, xác định kiến thức bài dạy chưa phù hợp với hoạt động với trẻ; phần thi báo cáo giáo viên bám vào thực tiễn của trường của lớp để có biện pháp thiết thực để thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tuy nhiên có 1 vài báo cáo đề ra giải pháp chưa giải quyết được khó khăn của lớp mà chỉ mang tính hình thức dài dòng và đưa ra quá nhiều giải pháp trong báo cáo nhưng chưa rõ giải pháp nào trọng tâm.
Kết thúc hội thi giáo viên dạy giỏi GDMN cấp cơ sở Nhà  trường đã công nhận 08/10 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi GDMN và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục trong đơn vị.

z2246230486952_4e699b0ff1b93fa348f6a9aa67f2f5d1